Quan hệ cổ đông

CUSTOMER SUPPORT

Held 24 town East England - Dong Anh - Hanoi Tel: (84-4) 388.232.56 - 388.232.98 * Fax: (84-4) 388.232.91

Services - Project
Suicide

Design consultancy, installation and transfer of technology

Tin tức
Thư viện hình ảnh

Entry your email

Đăng ký để nhận phiếu khuyến mãi độc quyền, giao dịch, phiếu giảm giá, tin tức và hơn thế nữa

Fullname
Email
 

VIETNAM-HUNGARI ELECTRIC MACHINERY MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY

Powered By Aptech-IT