Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018 - VIHEM

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán :DVH, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 nhấn vào đây để xem

 

Để xem hoặc download toàn văn bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty VIHEM hãy nhấn vào đây để xem

https://drive.google.com/file/d/1rUqx3I3PnBcSLve4sFE_EoMxDMPZJ6bh/view?usp=sharing

Thiết kế bởi Aptech
 4 Đang online  4.038.190 Tổng lượt xem trang