Phanh từ

Phanh từ

Giá: Liên hệ

1.  Tính năng kỹ thuật của phanh từ (bảng 3)

  Bảng 3

Kiểu phanh

Điện áp cuộn dây phanh từ

UDC

Mômen hãm

Mh

Thời gian hoạt

động của phanh

Tần số đóng cắt phanh từ

Thời gian hút t2

Thời gian nh t1

Lần /giờ

( V )

Nm

ms

ms

20

BFD25

180

16

£ 300

£  300

20

BFD30

180

24

£  450

£  350

20

BFD40

180

40

£  600

£  500

20

BFD50

180

75

£  650

£  550

20

BFD60

180

150

£  700

£  600

20

       -. Biểu đồ thời gian hoat động của phanh từ   (Hình 1)

                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


 

     - Sơ đồ đấu dây phanh từ   (Hình 2)


 


 

2.  Độ tăng nhiệt giới hạn cho phép các cuộn dây hút đo bằng ph­ơng pháp điện trở ở  chế độ làm việc danh định của phanh  không v­ợt quá trị số giới hạn cho phép sau:

      750C đối với vật liệu cách điện cấp E.

      800C đối với vật liệu cách điện cấp B.

      1000C đối với vật liệu cách điện cấp F.

      1250C đối với vật liệu cách điện cấp H.

      Khi đo bằng ph­ơng pháp nhiệt kế các trị số này đ­ợc giảm bớt 10oC đối với vật liệu cách điện cấp E và B, 150C đối với vật liệu cấp F và H.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật cho động cơ điện áp dụng theo tiêu chuẩn việt nam TCVN1987-1994 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 34.

4. Ghi nhãn bao gói vận chuyển và bảo quản:

    4.1. Nhãn động cơ điện phải thể hiện nội dung sau:

TT

TÊN

ĐƠN VỊ

1

Tên và địa chỉ Công ty chế tạo

`2

Kiểu động cơ

3

Công suất đinh mức động cơ

kW

Hp

4

Điệp áp định mức động cơ     Uđm

V

5

Dòng điện đinh mức động cơ    Iđm

A

6

Tần số                                        f

Hz

7

Tốc độ  động cơ                       n

Vg/ph

8

Cấp bảo vệ động cơ                 IP…

9

Kiểu phanh                              BFD…

10

Điện áp cuộn hút                       UDC

V

11

Trọng l­ượng động cơ phanh từ

kg

12

Tháng, năm sản xuất.

13

Ký hiệu và số sản xuất

14

Cấp cách điện động cơ và phanh từ

    4.2. Bao gói phải đ­ợc bảo vệ khi vận chuyển.

    4.3. Động cơ điện phanh từ phải đ­ợc bảo quản trong kho thoáng gió có độ ẩm   tương đối của không khí không lớn hơn 80%.

Sản phẩm liên quan (5)
Thiết kế bởi Aptech
 6 Đang online  4.141.600 Tổng lượt xem trang